De volgende privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en contracten met:

M.O.S., Lemelerberg 27, 2402 ZN Alphen aan den Rijn, Nederland. Nummer van de Nederlandse Kamer van Koophandel KvK: 86264761

Versie: Maart 2022 – Versie 1.1

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie (hierna ook te noemen “gegevens”) die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder kunt u lezen hoe wij precies te werk gaan en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en met welk doel.

Het gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij bepaalde gegevens van u. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt, in verband met de dienst die u hebt aangevraagd (bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen of voor het aanmaken van een account) of waarvan het op het moment dat u ze ons verstrekt duidelijk is dat ze worden verstrekt met het oog op verwerking door ons. Wij zullen uw persoonsgegevens voor geen enkel ander doel gebruiken, tenzij met uw voorafgaande toestemming of indien toegestaan of vereist door de wet.

Waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat M.O.S. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. M.O.S. zal uw persoonlijke gegevens gebruiken

 • om u toegang te geven tot onze website of toepassingen;
 • voor de uitvoering van contracten, transacties en de verlening van diensten;
 • voor relatiebeheer, met inbegrip van het opnemen van contact met u indien u daarom verzoekt;
 • om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website;
 • voor product- en dienstontwikkeling;
 • om de strategie en het bedrijfsbeleid te bepalen;
 • om de website interessanter te maken door u reclame aan te bieden die relevant is voor uw interesses;
 • om, waar nodig, onwettig gedrag vast te stellen waarbij Carperoo, haar filialen en werknemers betrokken zijn.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Voor de bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens over u:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geslacht
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer/gsm
 • IP-adres
 • Technische browserinformatie
 • cookie ID
 • klik- en surfgedrag

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de in dit privacy- en cookiebeleid beschreven doeleinden te bereiken.

Delen met anderen
Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, worden niet doorgegeven aan derden voor direct marketing door deze partijen. Wij zullen de door u aan ons verstrekte informatie niet op andere wijze aan derden bekendmaken, tenzij u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of dit bij wet is toegestaan of vereist.

Gegevensbeveiliging
M.O.S. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de door ons verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat alleen personen voor wie dat absoluut noodzakelijk is, toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens beveiligd is.

Cookies
Op onze website worden cookies gebruikt om bezoeken aan de website te registreren.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op uw apparaat (pc, tablet of smartphone) kunnen worden opgeslagen of gelezen wanneer u een website bezoekt. Dit gebeurt via uw webbrowser. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van M.O.S. of die van een derde partij.

Onze website gebruikt cookies om:

 • de websitefuncties mogelijk te maken en de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te optimaliseren (analytische cookies).

Technische of functionele cookies
Het belangrijkste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Wanneer u bijvoorbeeld een website aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of wanneer u op een website navigeert, slaan deze cookies de door u gekozen instellingen en voorkeuren op voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens uit de cookies worden gehaald. Dit maakt het voor u gemakkelijker om de website-opties te gebruiken zoals u ze eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies
Cookies worden op deze website ook gebruikt om statistieken bij te houden, zodat we inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

Cookies activeren en deactiveren
U kunt zelf beslissen of u cookies accepteert of weigert. Met de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browserinstellingen echter meestal zo wijzigen dat cookies worden geweigerd als u dat wenst (raadpleeg de helppagina van uw browser voor specifieke instructies). Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het zijn dat u de interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt, niet ten volle kunt benutten.

Cookies verwijderen
De meeste cookies zijn tijdelijk. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch worden gewist en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voordat ze automatisch worden verwijderd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw browser.

Links naar websites van derden
Onze internetsites bevatten links naar andere websites. Dit privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld. Wij garanderen niet dat deze derden uw persoonsgegevens vertrouwelijk of veilig zullen behandelen. Wij raden u daarom aan de betreffende verklaring inzake gegevensbescherming te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht M.O.S. te verzoeken om inzage in de gegevens die wij over u hebben. Ook kunt u M.O.S. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Wijzigingen in dit privacy- en cookiebeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit privacy- en cookiebeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden bekendgemaakt. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens
Uiteraard zijn wij u graag van dienst bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.